Informaţii utile »
Persoana Fizica Autorizata

24.04.2009
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2009
Termenul până la care se poate exercita dreptul de opţiune pentru continuarea activitaţii comerciale în una din formele prevazute de Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2008 privind desfaşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale şi intreprinderile familiale a fost prelungit până în 2010.


Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008

Procesul de autorizare si inregistrare pentru o Persoana Fizica Autorizata, Asociatie Familiala sau Asociatie Individuala a fost simplificat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2008 publicată în Monitorul Oficial nr. 328 din 25 aprilie 2008.

Forme de organizare

OUG nr. 44/2008 prevede trei forme de organizare:

• persoana fizica autorizata
• întreprinderea familială
• întreprinderea individuală.

Infiintare si Autorizare

Legea nr. 300/2004 prevedea mai multe etape de înfiinţare, deoarece cererea de autorizare împreună cu documentele justificative trebuiau depuse mai întâi la primării iar acestea trimiteau, mai departe, dosarul către oficiul registrului comerţului din raza sa teritorială. Conform cu OUG nr. 44/2008, singura instituţie competentă în a înfiinţa si autoriza PFA, AF şi Intreprindere Individuală este Oficiul Registrului Comerţului din judeţul în care în care solicitantul îşi stabileşte sediul profesional.

PFA si AF inregistrate inainte de aparitia OUG nr. 44/2008

Persoanele fizice şi asociaţiile familiale autorizate şi înregistrate în registrul comerţului în temeiul unor acte normative anterioare OUG nr. 44/2008 pot funcţiona în baza certificatului de înregistrare, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal, un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (pana la data de 25.04.2009)

Până la împlinirea termenului de un an (25.04.2009), acestea vor trebui sa opteze pentru desfăşurarea activităţii în una dintre formele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă (persoana fizică autorizată, întreprinderea familială sau întreprinderea individuală).

PFA si AF care nu şi-au exercitat dreptul de opţiune pana la data de 25.04.2009 îşi încetează activitatea şi vor fi radiate din registrul comerţului, din oficiu, fără nicio altă formalitate.

Cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării se depune la registrul comerţului de pe lângă tribunalul din judeţul în care solicitantul îşi stabileşte sediul profesional.

Documentatii necesare

1. Documentaţia de susţinere a cererii de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării pentru o Persoana Fizica Autorizata
1.1. Carte de identitate sau paşaport - fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul
1.2. Document care să ateste drepturile de folosinţă asupra sediului profesional, precum contract de închiriere, comodat, certificat de moştenitor, contract de vânzare-cumpărare, declaraţie de luare în spaţiu sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă etc. - copie legalizată
1.3. Declaraţie pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii
1.4. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale
1.5. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă experienţa profesională, dacă este cazul

2. Documentaţia de susţinere a cererii de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării Intreprinderii Individuale
2.1. Carte de identitate sau paşaport al titularului întreprinderii individuale - fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul
2.2. Document care să ateste drepturile de folosinţă asupra sediului profesional, precum contract de închiriere, comodat, certificat de moştenitor, contract de vânzare-cumpărare, declaraţie de luare în spaţiu sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă etc. - copie legalizată
2.3. Declaraţie pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii
2.4. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale
2.5. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă experienţa profesională, dacă este cazul
3. Documentaţia de susţinere a cererii de înregistrare în registrul comerţului şi autorizare a funcţionării Intreprinderii Familiale
3.1. Carte de identitate sau paşaport al fiecărui membru - fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul
3.2. Document care să ateste drepturile de folosinţă asupra sediului profesional, precum contract de închiriere, comodat, certificat de moştenitor, contract de vânzare-cumpărare, declaraţie de luare în spaţiu sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă etc. - copie legalizată
3.3. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului, care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii
3.4. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale
3.5. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă experienţa profesională, dacă este cazul
3.6. Acordul de constituire şi procura specială, prevăzute la art. 29
Alte informaţii

Venit real
. O Persoana Fizica Autorizata impozitata în sistem real, trebuie să organizeze şi să conducă contabilitate în partida simpla. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că venitul net reprezintă diferența dintre venitul brut (facturat) şi cheltuielile deductibile conform legii. O persoana fizica autorizata are posibilitatea să opteze pentru a deveni plătitor de TVA. În acest caz trebuie să depună trimestrial sau lunar declarații de TVA la autoritățile fiscale din localitatea în care îşi are sediul (în funcție de venitul realizat).


Ştiaţi că...?
Discriminare prin impozite între persoane fizice autorizate şi firme

Dan Schwartz, consultant fiscal şi managing partner al companiei Scot & Company Consulting şi membru al Camerei de Comerţ Americane în România, a declarat la Forumul fiscal organizat de Business Review, la începutul acestui an că exista o discriminare prin impozite între persoane fizice autorizate şi firme.

Persoanele fizice autorizate care desfăşoară activitate comercială sunt avantajate din punctul de vedere al impozitării în raport cu persoanele care fac același lucru, dar prin intermediul unei firme comerciale.

Discriminarea este generată de faptul că o persoană fizică plăteşte 16% impozit pe venit, în timp ce pentru persoane juridice se aplică atât impozitul pe venit, cât şi impozitul pe dividende, cu o cotă de impozitare de 28,5% pentru companii (rezultată din impozitarea atât a profitului, cât şi a dividendelor), conform lui Schwartz.

Sistemul de impozitare îndeamnă persoanele fizice să desfăşoare activitatea comercială ca şi persoana fizica autorizată mai degrabă decât în cadrul unei companii.

Sursa: Ziarul financiar
Curs valutar la
 
1 EUR 4,6677
 
1 USD 4,0341
 
1 GBP 5,3242
 
1 XAU 159,3098
 
 
oferit de  serviciul de conversie
 
Copyright © 2008 Calcule.ro. Toate drepturile rezervate de Diginesis
v. 1.0.3342.5