Termeni Legali
Serviciul Calcule.ro, aflat în proprietatea şi administrat de DIGINESIS S.R.L, vă este furnizat în conformitate cu termenii şi condițiile precizate în acest Acord ("Acord"). Acest serviciu vă este furnizat în primul rând prin intermediul adresei web http://www.calcule.ro, numită în continuare "portal". Accesarea în orice fel a site-ului web Calcule.ro este guvernată de condițiile menționate în acest document. Utilizarea site-ului web Calcule.ro reprezintă un acord implicit din partea Dvs. cu acest document.

1. TERMENI

Orice fel de comunicație şi informațiile inițiate prin acest Serviciu vor fi guvernate de acești termeni şi condiții, ca reprezentând Acordul complet, exclusiv şi definitiv între tine şi DIGINESIS. DIGINESIS îşi rezervă dreptul, pe bază unilaterală, să modifice, amendeze sau să actualizeze acești termeni şi condiții în orice moment, fără a anunţa în prealabil. DIGINESIS îşi rezervă de asemenea dreptul de a amenda, adăuga sau şterge orice aspect al Serviciului în orice moment fără a anunţa în prealabil. Aceste schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării pe acest portal. În cazul în care continuați să utilizați acest Serviciu şi după revizuire, înseamnă că ați acceptat pe deplin termenii prezentului Acord, inclusiv modificările survenite.

2. DESCRIERE

Serviciul Calcule.ro, oferit publicului prin intermediul site-ului web Calcule.ro constă în prezentarea de metode de calcul ale variatelor aspecte ce definesc existenţa precum şi a unei cantităţi limitate de informaţii contextuale.

Informațiile prezentate pe site-ul Calcule.ro, au un caracter informativ şi suplimentar. În nici un caz nu substituie recomandările specialiştilor referitor la situația dumneavoastră.

De asemenea, în cadrul acestui serviciu este inclusă, nelimitativ, comunicarea prin intermediul forumurilor de discuții. Accesarea oricărui conținut al portalului Calcule.ro reprezintă implicit o utilizare a serviciului Calcule.ro.

Serviciul Calcule.ro este oferit gratuit, accesul până la sistemul unde se găsește portalul www.Calcule.ro rămânând în sarcina utilizatorilor.

Ne rezervăm dreptul de a interzice anumite mesaje publicate în listele de discuţie ale portalului Calcule.ro, în totalitate sau parțial, fără avertizare ori înştiinţare, dacă este considerat nepotrivit.

Suportul tehnic sau funcțional din partea echipei ce întreține serviciul Calcule.ro este oferit în măsura posibilităților, oferirea acestui suport nefiind garantata în nici un fel.

Funcționarea, disponibilitatea, acuratețea ori veridicitatea informațiilor oferite în cadrul serviciului Calcule.ro nu sunt garantate în nici un fel.

3. CONFIDENTIALITATE

Caracterul privat este extrem de important pentru DIGINESIS şi vom depune toate eforturile posibile pentru a asigura confidențialitatea corespondenţei cu DIGINESIS. Cu toate acestea, ești de acord că DIGINESIS are dreptul de a monitoriza Serviciul şi de a dezvălui orice informație necesară pentru a respecta legile, reglementările sau alte cereri guvernamentale, pentru a administra în mod corespunzător Serviciul sau pentru a se proteja pe sine sau Membrii săi.

4. SISTEMUL DE GARANTII

Noi nu garantăm calitatea, responsabilitatea, oportunitatea sau acuratețea informațiilor prezentate sau a serviciilor furnizate. Acest serviciu şi informațiile prezentate pe acest portal sunt furnizate "așa cum sunt", iar folosirea acestui serviciu se face complet şi exclusiv pe riscul tău. Atât cât îi este permis de lege, DIGINESIS se derogă de asumarea oricărei garanții exprese sau implicite. DIGINESIS nu oferă nici un fel de garanție că: serviciul va corespunde cerințelor tale, serviciul va fi oportun şi fără greșeala, rezultatele utilizării Serviciului vor fi în concordanţă cu scopul propus, calitatea Serviciului va corespunde așteptărilor tale, sau orice erori ale Serviciului vor fi corectate. Nici un fel de sfat sau informație, obținute oral sau în scris de la DIGINESIS nu vor reprezenta garanție dacă nu este expres menționată în prezentul Acord.

5. LIMITARI DE RESPONSABILITATE

DIGINESIS va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea şi încrederea în portal-ul nostru şi noi vom încerca să corectam erorile şi omisiunile cât mai repede posibil. Cu toate acestea, DIGINESIS nu este responsabilă pentru inadvertenţe, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate de tine sau de alți utilizatori ai portalului. În mod expres, ești de acord că DIGINESIS nu va fi responsabilă pentru nici un fel de daune directe, indirecte, minore, speciale, de importanţă majoră sau incidentale, incluzând dar fără a se limita însă la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din: utilizarea acestui Serviciu, sau orice alt aspect relaționat acestui Serviciu. Ești de acord să protejezi şi să asiguri DIGINESIS şi operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele şi reprezentanții săi de şi împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, judecați, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice alta acțiune de către tine sau o terța persoană, în legătura cu utilizarea acestui Serviciu, sau orice alt aspect relaționat acestui Serviciu. Colectivul portalului Calcule.ro care oferă serviciul Calcule.ro nu va fi făcut în nici un fel responsabil de pierderile sau daunele suferite de utilizatori ca urmare a utilizării acestui serviciu, pierderi sau daune implicite sau explicite, directe sau indirecte, prezente ori viitoare, şi nu oferă nici un fel de garanție, serviciul fiind oferit "așa cum este".

Colectivul portalului Calcule.ro nu îşi asumă nici un fel de responsabilitate în ceea ce privește opiniile exprimate de utilizatori în cadrul listelor de discuții, întreaga responsabilitate revenind în totalitate utilizatorilor respectivi.

6. LEGI ŞI JURISDICTIE

Orice litigiu, controversă sau reclamație rezultată sau relaționată acestui Acord, sau încălcarea prevederilor sau anularii acestuia, vor fi soluționate conform legii.

7. TERMENI DE INTRERUPERE SAU SUSPENDARE

Acest Acord devine efectiv din momentul acceptării sale până în momentul în care este încetat fie de către tine, fie de către DIGINESIS. Ești de acord că DIGINESIS nu-şi asumă nici un fel de responsabilitate faţă de tine sau orice altă terță persoană pentru orice eventuală încetare a accesului tău la acest Serviciu.

8. CONDITII DE UTILIZARE CONTINUT

Informația inclusă în acest site este protejată prin dispozițiile legii privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt autorizați să copieze sau să imprime conținutul paginilor sau documentelor prezentate în site-ul Calcule.ro, fără a le putea folosi în scopuri comerciale şi fără a le putea distribui către alte persoane.

Copierea, în orice formă, a conținutului prezentat în site-ul Calcule.ro şi utilizarea personală a acestuia va fi întotdeauna însoţită de specificația "Copyright 2008, DIGINESIS. Toate drepturile Rezervate." sau de logo-ul Calcule.ro. Prin aceasta autorizare, DIGINESIS nu transmite utilizatorilor licența sau alte drepturi de autor asupra conținutului prezentat în site-ul Calcule.ro. Design-ul, titlurile serviciilor, cuvintele sau expresiile utilizate în conținutul site-ului Calcule.ro aparțin DIGINESIS sau, după caz, altor persoane, sunt semne sau mărci înregistrate protejate de legile naționale şi/sau internaționale şi nu pot fi folosite de către utilizatori în publicații sau alte producții proprii. Fără acordul prealabil şi în scris al DIGINESIS, utilizatorii şi terții nu pot afișa sau folosi în nici un mod logo-ul Calcule.ro.

Curs valutar la
 
1 EUR 4,6677
 
1 USD 4,0341
 
1 GBP 5,3242
 
1 XAU 159,3098
 
 
oferit de  serviciul de conversie
 
Copyright © 2008 Calcule.ro. Toate drepturile rezervate de Diginesis
v. 1.0.3342.5