Informaţii utile »
Spiru Haret - Stiinte Juridice si Administrative/Drept - An III - Dreptul Libertatilor Fundamentale

Întrebări examen – Manual colectiv – Dreptul libertătilor fundamentale 2009
Întrebări pentru examen
disciplina Dreptul libertătilor fundamentale

1. Conventia Europeană a Drepturilor Omului este parte a dreptului intern.
Vezi Gheorghe Babonea, Ion Diaconu, Gheorghe Costache, Diana Crumpănă, Ileana
Ingrid Nicolau, Dreptul libertătilor fundamentale, manual colectiv, Ed. Fundatia România
de Mâine, 2008, p. 93.
2. Care sunt izvoarele Conventiei.
Vezi manualul colectiv , p. 93
3. Care sunt caracterele generale ale Conventiei.
Vezi manualul colectiv , p. 96
4. În ce an a primit România statutul de invitat
Vezi manualul colectiv , p. 99
5. Ce obiect are Conventia Europeană.
Vezi manualul colectiv, p. 100
6. Conventia europeană face parte din dreptul nostru intern.
Vezi manualul colectiv, p. 101
7. În ce constă preeminenta Conventiei Europene.
Vezi manualul colectiv, p. 100.
8. Cum este apreciată în Declaratia universală libertatea persoanei.
Vezi manualul colectiv, p. 94.
9. Care sunt drepturile ce vizează libertatea politică cuprinse în Declaratia
Universală.
Vezi manualul colectiv, p. 95.
10. Dinamismul interpretării jurisprudentei a condus la crearea unui drept “european »
autonom.
Vezi manualul colectiv, p. 98.
11. Care sunt cele mai importante conventii elaborate adoptate de Consiliul Europei,
ratificate de tara noastră ca membră a Consiliului Europei.
Vezi manualul unic, p. 99.
12. La ce dată Consiliul europei a decis primirea României ca membru cu drepturi
depline.
Vezi manualul colectiv, p. 99.
13. Care sunt documentele în baza cărora au fost înscrisi în constitutiile statelor
drepturile si libertătile fundamentale.
Vezi manualul colectiv , p. 102.
14. În ce an a fost adoptată de Parlamentul European, declaratia privind drepturile si
libertătile fundamentale ale omului .
Vezi manualul colectiv, p. 104.
15. În ce an a avut loc Tratatul de la Haastricht.
Vezi manualul colectiv, p. 104.
16. Ce articole a adăugat Tratatul de la Amsterdam după preluarea Acordului privind
politica socială.
Vezi manualul colectiv, p. 104.
17. La ce dată si în ce localitate a fost semnat Statutul Consiliului Europei.
Vezi manualul colectiv, p. 88.
18. În ce an a intrat în vigoare Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a
libertătilor sale fundamentale.
Vezi manualul colectiv, p. 88.
19. Ce stabileste Conventia Europeană a Drepturilor Omului din 1950.
Vezi manualul colectiv, p. 88.
20. De câte state a fost semnată initial Conventia Europeană a drepturilor Omului.
Vezi manualul colectiv, p. 89.
21. Care sunt principiile în functie de care Conventia îsi ordonează activitatea.
Vezi manualul colectiv, p. 88.
22. Ce alege la data de 21.01.1959, pentru prima oară Adunarea Consultativă
Parlamentară a Consiliului Europei .
Vezi manualul colectiv, p. 89.
23. Ce obligă Conventia statele semnatare.
Vezi manualul colectiv, p. 89.
24. Ce se crea practic prin Conventie ?
Vezi manualul colectiv, p. 90.
25. În ce conditii se poate apela la litera Conventiei.
Vezi manualul colectiv, p. 90.
26. Care este intervalul de timp în care se poate formula o plângere.
Vezi manualul colectiv, p. 90.
27. Pentru ce se poate actiona prin Conventia Europeană ?
Vezi manualul colectiv, p. 90.
28. Ce se consacră prin Conventia Europeană a drepturilor omului.
Vezi manualul colectiv, p. 90.
29. Ce au făcut petitionarii individuali din statele care au acceptat dreptul la recurs
individual după Conventia din 1950.
Vezi manualul colectiv, p. 90.
30. În ce interval de timp Comisia si toate statele interesate, acolo unde statele apărate
au acceptat jurisdictia obligatorie a Curtii, puteau aduce cauza în fata acesteia.
Vezi manualul colectiv, p. 91.
31. Care sunt cazurile în care atingerea adusă dreptului la viată nu reprezintă încălcări ale
acestuia.
Vezi manualul colectiv, p. 130
32. Care sunt conditiile prevăzute de Conventie ce trebuie îndeplinite de recurgerea la
fortă?
Vezi manualul colectiv, p. 131
33. Circumstantele în care dreptul la viată al unei persoane poate fi atins.
Vezi manualul colectiv, p. 132
34.Care sunt situatiile în care persoana este în legitimă apărare?
Vezi manualul colectiv, p. 132
35.Care sunt situatiile în care Curtea drepturilor omului admite recurgerea la fortă
Vezi manualul colectiv, p. 138.
36.Care este primul document international care proclamă principiul colaborării pentru
promovarea si încurajarea respectării drepturilor si libertătilor fundamentale fată de toate
persoanele, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie
Vezi Gheorghe Babonea, Ion Diaconu, Gheorghe Costache, Diana
Crumpănă, Ileana Ingrid Nicolau, Dreptul libertătilor fundamentale, manual colectiv, Ed.
Fundatiei România de Mâine, 2008, p.46-48.
37.Ce obligatii au statele pentru a asigura dreptul la educatie
Vezi manual citat, p.69.
38.Ce atributie are Curtea Constitutională în legătură cu adoptarea unei legi
Vezi manual colectiv, p.238-240..
39. Ce atributie are Curtea Constitutională în legătură cu alegerea presedintelui României
Vezi manual colectiv, p. 239.
40.Ce obligatii are un stat cu privire la drepturile economice, sociale si culturale
Vezi manual colectiv, p.67.
41.Un cetătean român se plânge că este discriminat in ce priveste angajarea în muncă, pe
motiv de origine etnică; cine poate lua o hotărâre în favoarea sa
Vezi manual colectiv, p.242-244.
42.Ce poate face un stat când consideră că un alt stat a încălcat drepturile omului ale unor
cetăteni ai săi
Vezi manual colectiv, p. 223-234.
43.Ce obligatii corespund drepturilor culturale ale omului
Vezi manual colectiv, p.69.
44.În ce constă obligatiile statului privind dreptul la muncă
Vezi manual colectiv, p.68.
45.Ce obligatii au statele in ce priveste studierea limbilor minoritare in scoală
Vezi manual colectiv, p.73.
46.Dreptul la sănătate înseamnă
Vezi manual colectiv, p.69.
47.În ce constau obligatiile statului în domeniul drepturilor economice si sociale
Vezi manual colectiv, p.67.
48.Ce drepturi are o persoană detinută sau arestată
Vezi manual colectiv, p. 65.
49.Care din drepturile următoare poate face obiectul restrictiilor prin lege
Vezi manual colectiv, p.74.
50.Pentru ce motiv pot fi aplicate restrictii cu privire la dreptul cetătenilor Uniunii
Europene de a vota si de a fi ales în alegerile municipale într-un alt stat membru
Vezi manual colectiv, p.113.
51.Ce îndatoriri revin cetătenilor români
Vezi manual colectiv, p.86.
52.De la ce drepturi din cele enumerate mai jos un stat nu poate deroga nici în caz de
pericol pentru existenta natiunii
Vezi manual colectiv, p.64.
53.Ce obligatii au statele în ce priveste dreptul la cultura proprie a persoanelor care fac
parte din minorităti
Vezi manual colectiv, p. 72/73
54.Este respectarea drepturilor omului
Vezi manual colectiv, p.75--/79.
55.Identitatea persoanelor care fac parte din minorităti include
Vezi manual colectiv, p.72-74.
56.Exercitarea drepturilor politice se realizează
Vezi manual colectiv, p.65-66.
57.Cum se prevede asigurarea coerentei între aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a
drepturilor omului adoptată in cadrul Uniunii Europene si cea a Conventiei din 1950 a
Consiliului Europei privind drepturile si libertătile fundamentale ale omului
Vezi manual colectiv, p.123-128.
58.Ce atributii din cele enumerate mai jos revin Avocatului Poporului
Vezi manual colectiv, p.246-247.
59. Ce poate face Avocatul Poporului când apreciază că o lege poate duce la încălcări ale
drepturilor omului
Vezi manual colectiv, p.246-247.
60.Care este raportul dintre legile interne si tratatele internationale în domeniul
drepturilor omului, conform Constitutiei României
Vezi manual colectiv, p.101.
61.Ce document european prevede în mod detaliat drepturile persoanelor care fac parte
din minorităti
Vezi manual colectiv, p.71.
62.Care din drepturile omului enumerate mai jos decurg din cetătenia europeană
Vezi manual colectiv, p.112-113.
63.Ce măsuri trebuie să ia un stat pentru a se achita de obligatiile sale privind dreptul la
educatie
Vezi manual colectiv, p.69.
64.Ce obligatii au statele cu privire la dreptul persoanelor care fac parte din minorităti de
a practica si profesa propria religie
Vezi manual colectiv, p.73-74.
65.Ce drepturi are o persoană detinută sau arestată
Vezi manual colectiv, p.65.
66.O persoană care consideră că i-au fost încălcate drepturi se poate adresa
Vezi manual colectiv, p.222-223, 259.
67.Egalitatea în drepturi înseamnă
Vezi manual colectiv, p.61-62.
68.De la cine pot proveni plângeri adresate Curtii Europene a Drepturilor Omului pentru
încălcări ale Conventiei din 1950 privind drepturile si libertătile fundamentale
Vezi manual colectiv, p.258.
69.În efectuarea anchetelor judiciare procurorii din România sunt subordonati
Vezi manual colectiv, p.244.
70.Cum se realizează participarea cetătenilor la viata publică
Vezi manual colectiv, p. 65-66.
71.Pentru ce motive se pot aplica restrictii fată de libertatea de expresie
Vezi manual colectiv, p.182-183.
72.Ce organ de stat român poate aplica amenzi pentru acte de discriminare rasială
Vezi manual colectiv, p.247.
73.Care din tratatele Uniunii Europene a prevăzut pentru prima dată că Uniunea va
respecta drepturile omului
Vezi manual colectiv, p.104.
74.Ce procedură trebuie să urmeze un cetătean român pentru a atăca în contencios
administrativ un act sau o omisiune a unui organ administrativ
Vezi manual colectiv, p. 240-242.
75.Ce drepturi ale omului intră sub jurisdictia Curtii Europene a Drepturilor Omului
Vezi manual colectiv, p.120.
76.Ce documente adoptă comitetele create prin tratate privind drepturile omului, pentru
supravegherea aplicării tratatelor
Vezi manual colectiv, p. 225.
77.De la ce drepturi ale omului nu se poate deroga nici în timp de război
Vezi manual colectiv, p.64.
78.Dreptul la un proces echitabil presupune
Vezi manual colectiv, p.65.
79.Care din motivele enumerate mai jos poate fi invocat pentru a aplica restrictii la
exercitarea anumitor drepturi ale omului
Vezi manual colectiv, p.67.
80.Prin ce se deosebeste substantial abordarea drepturilor omului în Carta drepturilor
fundamentale adoptată de Uniunea Europeană, fată de Conventia din 1950 adoptată în
cadrul Consiliului Europei
Vezi manual colectiv, p.116.
81.Pactele drepturilor omului acoperă întreaga gamă de drepturi si libertăti. De ce credeti
că au mai fost adoptate conventiile pentru eliminarea discriminării rasiale, a discriminării
fată de femei, pentru drepturile copilului si împotriva torturii
Vezi manual colectiv, p.70.
82.Potrivit Constitutiei României, actele normative declarate neconstitutionale de Curtea
Constitutională îsi încetează efectele la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii. Ce
efecte au actele normative respective în perioada celor 45 de zile
Vezi manual colectiv, p.239.
83.Ce decizii poate adopta justitia în contencios administrativ
Vezi manual colectiv, p.240-242.
84.În România au avut loc în 2007 alegeri pentru Parlamentul European. Ce persoane
puteau candida pentru a fi alese euro-parlamentari pe locurile României
Vezi manual colectiv, p.113.
85.De la ce drepturi nu pot statele să deroge nici în caz de pericol pentru existenta
natiunii
Vezi manual colectiv, p.64.
86.În ce constă dreptul la muncă
Vezi manual colectiv, p.68.
87. Ce categorii de persoane se pot afla într-o situatie specială:
Dreptul libertătilor fundamentale, p. 207-208
88. Ce categorii de persoane se pot afla într-o situatie specială:
Dreptul libertătilor fundamentale, p. 207-208
89. Ce categorii de persoane se pot afla într-o situatie specială:
Dreptul libertătilor fundamentale, p. 207-208
90.Care sunt criteriile ce stau la baza separării persoanelor private de libertate :
Dreptul libertătilor fundamentale, p. 208
91.Ce drepturi sunt asigurate persoanelor private de libertate:
Dreptul libertătilor fundamentale, p. 208
92.Care este scopul tratamentului penitenciar pentru persoanele private de libertate :
Dreptul libertătilor fundamentale, p. 210
93.Care sunt documentele pe baza carora o persoană care a comis o infractiune, poate fi
depusă în penitenciar :
Dreptul libertătilor fundamentale, p. 211-212
94.În ce interval de timp poate fi depus mandatul de arestare la penitenciar:
Dreptul libertătilor fundamentale, p. 211-212
95.Care sunt conditiile ce se impun pentru a putea realiza o corectă reeducare a
persoanelor private de libertate:
Dreptul libertătilor fundamentale, p. 212-213
96.Ce au în vedere Regulile Europene pentru penitenciare :
Dreptul libertătilor fundamentale, p. 213
97.Care sunt regulile privind tinuta pe timpul executării pedepsei privative de libertate :
Dreptul libertătilor fundamentale, p. 214
98.Cum se efectuează internarea voluntară într-o unitate medicală a unui bolnav cu
tulburări psihice :
Dreptul libertătilor fundamentale, p. 216
99.Cum se efectuează internarea nevoluntară într-o unitate medicală a unui bolnav cu
tulburări psihice :
Dreptul libertătilor fundamentale, p. 216
100.Care sunt exigentele ce se impun unei persoane care suferă de afectiuni si tulburări
psihice :
Dreptul libertătilor fundamentale, p. 217
101.Care sunt reglementările legale de înregistrare în evidente, în cazul unui copil găsit
care nu are identitate:
Dreptul libertătilor fundamentale, p. 218
102.Cui a apartinut initiativa realizării Consiliul Europei :
Dreptul libertătilor fundamentale, p. 250
103.Care era scopul declarat la înfiintarea Consiliului Europei:
Dreptul libertătilor fundamentale, p. 251
104.Care sunt activitătile asupra cărora îsi concentrează Consiliul Europei eforturile:
Dreptul libertătilor fundamentale, p. 251
105.Care sunt activitătile asupra cărora îsi concentrează Consiliul Europei eforturile:
Dreptul libertătilor fundamentale, p. 251
106.Care sunt activitătile asupra cărora îsi concentrează Consiliul Europei eforturile:
Dreptul libertătilor fundamentale, p. 251
107.Care sunt activitătile asupra cărora îsi concentrează Consiliul Europei eforturile:
Dreptul libertătilor fundamentale, p. 251
108.Care este cea mai semnificativă realizare a Consiliului Europei :
Dreptul libertătilor fundamentale, p. 253
109.Ce reprezintă Curtea Europeană a Drepturilor Omului:
Dreptul libertătilor fundamentale, p. 253
110.Cu ce frecventă îsi desfăsoară activitatea Curtea Europeană a Drepturilor Omului:
Dreptul libertătilor fundamentale, p. 253
111.Care este misiunea Curtii Europene a Drepturilor Omului :
Dreptul libertătilor fundamentale, p. 254
112.Care este componenta Curtii Europene a Drepturilor Omului :
Dreptul libertătilor fundamentale, p. 254
113.Cum se realizează alegerea judecătorilor în cadrul Curtii Europene a Drepturilor
Omului :
Dreptul libertătilor fundamentale, p. 254
114.Care modul de lucru al judecătorilor ce fac parte din Curtea Europeană a Drepturilor
Omului:
Dreptul libertătilor fundamentale, p. 257
115.Unde se află sediul Curtii Europene a Drepturilor Omului, unde îsi desfăsoară
activitatea :
Dreptul libertătilor fundamentale, p. 257
116.Unde îsi poate desfăsura lucrările Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în cazul în
care se impune o corectă instructie a cauzei :
Dreptul libertătilor fundamentale, p. 257
117.Cui revine executarea unei hotărâri a Curtii Europene a Drepturilor Omului :
Dreptul libertătilor fundamentale, p. 263
118. Constituie “drepturi civile si politice”?
(Babonea Gh., Diaconu I., Crumpănă D.,Costache Gh., Nicolau I., Dreptul libertătilor
fundamentale ,Ed. Fundatiei “România de Mâine”, Capitolul I, p.19;)
119. Formează “Charta internatională a drepturilor omului” urmatoarele documente.
(Babonea Gh., Diaconu I., Crumpănă D.,Costache Gh., Nicolau I., Dreptul libertătilor
fundamentale ,Ed. Fundatiei “România de Mâine”, Capitolul I, p.18;)
120. Este inspirat din Constitutia belgiană urmatorul document
(Babonea Gh., Diaconu I., Crumpănă D.,Costache Gh., Nicolau I., Dreptul libertătilor
fundamentale ,Ed. Fundatiei “România de Mâine”, Capitolul I, p.15;)
121. Preocuparile romanesti pentru definirea drepturilor si libertatilor fundamentale este
marcata inca de timpuriu de?
(Babonea Gh., Diaconu I., Crumpănă D.,Costache Gh., Nicolau I., Dreptul libertătilor
fundamentale ,Ed. Fundatiei “România de Mâine”, Capitolul I, p.13;)
122. Ce document subliniază că “oamenii au fost creati egali, ei fiind inzestrati de Creator
cu anumite drepturi inalienabile”?
(Babonea Gh., Diaconu I., Crumpănă D.,Costache Gh., Nicolau I., Dreptul libertătilor
fundamentale ,Ed. Fundatiei “România de Mâine”, Capitolul I, p.13;)
123. Regele Ioan fara de Tara a semnat Magna Charta Libertatum la ?
(Babonea Gh., Diaconu I., Crumpănă D.,Costache Gh., Nicolau I., Dreptul libertătilor
fundamentale ,Ed. Fundatiei “România de Mâine”, Capitolul I, p.12;)
124. Curtea de la Strasbourg solutionează litigii intre
(Babonea Gh., Diaconu I., Crumpănă D.,Costache Gh., Nicolau I., Dreptul libertătilor
fundamentale ,Ed. Fundatiei “România de Mâine”, Capitolul I, p.17;)
125. Analizati urmatoarele afirmatii:
1) copiii din afara casatoriei sunt egali in fata legii cu cei din casatorie
2) statul raspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare
3) cele mai vechi acte de organizare politică ale tărilor românesti care se referă si la
problemele ce privesc drepturile omului datează din secolul al XII-lea
(Babonea Gh., Diaconu I., Crumpănă D.,Costache Gh., Nicolau I., Dreptul libertătilor
fundamentale ,Ed. Fundatiei “România de Mâine”, Capitolul I, IV, p.12, 83;)
126. Conventia asupra eliminarii oricarei forme de discriminare fata de femei a fost
ratificata de Romania in anul?
(Babonea Gh., Diaconu I., Crumpănă D.,Costache Gh., Nicolau I., Dreptul libertătilor
fundamentale ,Ed. Fundatiei “România de Mâine”, Capitolul I, , p.20;)
127. Declaratia Universală a Drepturilor Omului a fost adoptată cu?
(Babonea Gh., Diaconu I., Crumpănă D.,Costache Gh., Nicolau I., Dreptul libertătilor
fundamentale ,Ed. Fundatiei “România de Mâine”, Capitolul I, , p.20;)
128. Care dintre aceste documente nu are caracter obligatoriu?
(Babonea Gh., Diaconu I., Crumpănă D.,Costache Gh., Nicolau I., Dreptul libertătilor
fundamentale ,Ed. Fundatiei “România de Mâine”, Capitolul I, , p.20;)
129. Conventia pentru drepturile copilului adoptata de Adunarea Generala a ONU a intrat
in vigoare in?
(Babonea Gh., Diaconu I., Crumpănă D.,Costache Gh., Nicolau I., Dreptul libertătilor
fundamentale ,Ed. Fundatiei “România de Mâine”, Capitolul I, , p.21;)
130. Bill of Rights a fost adoptat în anul ?
(Babonea Gh., Diaconu I., Crumpănă D.,Costache Gh., Nicolau I., Dreptul libertătilor
fundamentale ,Ed. Fundatiei “România de Mâine”, Capitolul I, , p.12)
131. Celebra idee „ oamenii se nasc si raman liberi si egali in drepturi”, a fost inscrisa
pentru prima data in?
(Babonea Gh., Diaconu I., Crumpănă D.,Costache Gh., Nicolau I., Dreptul libertătilor
fundamentale ,Ed. Fundatiei “România de Mâine”, Capitolul I, , p.13)
132. Declaratia Universala a Drepturilor Omului a fost adoptata de?
(Babonea Gh., Diaconu I., Crumpănă D.,Costache Gh., Nicolau I., Dreptul libertătilor
fundamentale ,Ed. Fundatiei “România de Mâine”, Capitolul I, , p.18)
133. Face parte din Carta internatională a drepturilor omului?
(Babonea Gh., Diaconu I., Crumpănă D.,Costache Gh., Nicolau I., Dreptul libertătilor
fundamentale ,Ed. Fundatiei “România de Mâine”, Capitolul I, , p.18)
134. Conventia europeana a drepturilor omului a fost adoptata in anul?
(Babonea Gh., Diaconu I., Crumpănă D.,Costache Gh., Nicolau I., Dreptul libertătilor
fundamentale ,Ed. Fundatiei “România de Mâine”, Capitolul I,)
135. Romania a aderat la Conventia europeana a drepturilor omului prin?
(Babonea Gh., Diaconu I., Crumpănă D.,Costache Gh., Nicolau I., Dreptul libertătilor
fundamentale ,Ed. Fundatiei “România de Mâine”, Capitolul IV)
136. Declaratia drepturilor omului a fost adoptata in Franta in anul?
(Babonea Gh., Diaconu I., Crumpănă D.,Costache Gh., Nicolau I., Dreptul libertătilor
fundamentale ,Ed. Fundatiei “România de Mâine”, Capitolul I, p. 13;)
137. Carta Natiunilor Unite a fost adoptata in urma Conferintei de la?
(Babonea Gh., Diaconu I., Crumpănă D.,Costache Gh., Nicolau I., Dreptul libertătilor
fundamentale ,Ed. Fundatiei “România de Mâine”, Capitolul I, p. 18;)
138. Magna Charta Libertatum a fost semnata in?
(Babonea Gh., Diaconu I., Crumpănă D.,Costache Gh., Nicolau I., Dreptul libertătilor
fundamentale ,Ed. Fundatiei “România de Mâine”, Capitolul I, p. 13)
139. Constitutia Romaniei garanteaza?
(Babonea Gh., Diaconu I., Crumpănă D.,Costache Gh., Nicolau I., Dreptul libertătilor
fundamentale ,Ed. Fundatiei “România de Mâine”, Capitolul IV, p. 81, Constitutia
României art. 41, 42)
140. Potrivit Constitutiei nu au drept de vot ?
(Babonea Gh., Diaconu I., Crumpănă D.,Costache Gh., Nicolau I., Dreptul libertătilor
fundamentale ,Ed. Fundatiei “România de Mâine”, Capitolul IV, p. 81, Constitutia
României art. 34)
141. De la prevederile art.27 alin. 1 (inviolabilitatea domiciliului) din Constitutie se poate
deroga in urmatoarele situatii prevazute de lege.
(Babonea Gh., Diaconu I., Crumpănă D.,Costache Gh., Nicolau I., Dreptul libertătilor
fundamentale ,Ed. Fundatiei “România de Mâine”, Capitolul IV, p. 81, Constitutia
României art. 27)
142. Potrivit Constitutiei Romaniei exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi
restrans prin lege pentru.
(Babonea Gh., Diaconu I., Crumpănă D.,Costache Gh., Nicolau I., Dreptul libertătilor
fundamentale ,Ed. Fundatiei “România de Mâine”, Capitolul IV, p. 81, Constitutia
României art. 49)
143. Masura retinerii nu poate depasi?
(Babonea Gh., Diaconu I., Crumpănă D.,Costache Gh., Nicolau I., Dreptul libertătilor
fundamentale ,Ed. Fundatiei “România de Mâine”, Capitolul IV, p. 81)
144. Potrivit Constitutiei statul Roman garanteaza.
(Babonea Gh., Diaconu I., Crumpănă D.,Costache Gh., Nicolau I., Dreptul libertătilor
fundamentale ,Ed. Fundatiei “România de Mâine”, Capitolul IV, p. 81, )
145. Potrivit Constitutiei Romaniei cetatenii au dreptul la.
(Babonea Gh., Diaconu I., Crumpănă D.,Costache Gh., Nicolau I., Dreptul libertătilor
fundamentale ,Ed. Fundatiei “România de Mâine”, Capitolul IV, p. 81, Constitutia
României)
146. Nu pot fi angajati ca salariati potrivit Constitutiei Romaniei?
(Babonea Gh., Diaconu I., Crumpănă D.,Costache Gh., Nicolau I., Dreptul libertătilor
fundamentale ,Ed. Fundatiei “România de Mâine”, Capitolul IV, p. 81, Constitutia
României)
147. Durata normala a zilei de lucru este in medie, potrivit Constitutiei Romaniei de?
(Babonea Gh., Diaconu I., Crumpănă D.,Costache Gh., Nicolau I., Dreptul libertătilor
fundamentale ,Ed. Fundatiei “România de Mâine”, Capitolul IV, p. 81, Constitutia
României)
148. Care sunt cazurile în care munca efectuată independent de vointa celui care o
prestează nu reprezintă muncă fortată.
Vezi manualul colectiv, p. 152
149. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le respecte măsura privativă de libertate.
Vezi manualul colectiv, p. 153
150. În ce conditii poate fi restrâns dreptul la un proces echitabil.
Vezi manualul colectiv, p. 170


Curs valutar la
 
1 EUR 4,6677
 
1 USD 4,0341
 
1 GBP 5,3242
 
1 XAU 159,3098
 
 
oferit de  serviciul de conversie
 
Copyright © 2008 Calcule.ro. Toate drepturile rezervate de Diginesis
v. 1.0.3342.5